Evolució de les Exportacions Catalanes amb dades tancades a març 2020

 

Al mes de març de 2020, les exportacions catalanes de mercaderies van decréixer un -13,2% interanual, arribant als 5.570,4 milions d’euros. La contribució de Catalunya a l’volum total d’exportacions espanyoles (21.769,2 milions d’euros) va ser de l’25,6%.

 

Les importacions catalanes al març de 2020 van suposar 6.434,4 milions d’euros i van caure un -21,8% interanual, de manera que el saldo comercial es va situar en -863.900.000 d’euros, amb una millora de 52,2% respecte de el mateix mes de l’any anterior.

 

Per sectors, l’evolució va ser dispar amb sectors en creixement de les seves exportacions com alimentació i begudes (19,5% de taxa de variació interanual) i productes químics (5,5%) i altres en negatiu com semimanufactures no químiques (-11, 2%), béns d’equip (-16,3%), béns de consum durador (-26,7%), manufactures de consum (-28,5), automoció (-39%) i productes energètics (-59, 6%).

 

Pel que fa a el comportament sectorial de les importacions al març de 2020, els descensos estan generalitzats amb major incidència en productes energètics (-59%) i automoció (-34,9%) i amb prou feines en sector d’alimentació i begudes (-2,5 %).

 

En l’acumulat gener-març del 2020 les exportacions de Catalunya van ser de 17.415,8 milions d’euros amb un descens interanual de 3,1%, respecte a el mateix període de 2019.

 

Pel que fa a les importacions acumulades de Catalunya van suposar 21.281,6 milions d’euros, amb un descens de -9,8% respecte de el mateix període de l’any anterior.

 

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-març 2020 va ascendir a 3.865,8 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 81,8%, amb una millora de 31,3% respecte del primer trimestre del 2019.

 

En síntesi, l’impacte de la crisi sanitària associada a Covid19 ha estat significatiu per a Catalunya amb taxes negatives de variació anual en les dades de comerç exterior del mes de març de 2020, si bé amb un comportament lleugerament menys negatiu per a les exportacions a causa de la competitivitat de la indústria amb el resultat que la taxa de cobertura s’hagi situat en el 86,6%, 8,5 punts percentuals més que el març del 2019.

 

NP Comercio Exterior Cataluña marzo 2020