European Regional Competitiveness Index

 

L’índex de competitivitat regional (RCI) ha estat mesurant els principals factors de competitivitat en els darrers deu anys per a totes les regions de nivell NUTS-2 de la Unió Europea. L’índex mesura amb més de 70 indicadors comparables la capacitat d’una regió per oferir un entorn atractiu i sostenible perquè les empreses i els residents puguin viure i treballar.

Els resultats del 2019 s’il·lustren amb mapes interactius i una gamma d’eines web interactives. Els quadres de comandaments faciliten la comparació de qualsevol regió amb la UE i regions amb un nivell similar de PIB per habitant. Els usuaris poden veure fàcilment on es troba la seva regió en aspectes com la governança, les infraestructures, incloses les xarxes digitals, la salut, el capital humà i el mercat laboral i la innovació. Amb les aranyes gràfiques interactives es poden comparar dues regions entre elles i amb la mitjana europea. Els gràfics dedicats comparen els quatre punts del temps i permeten a l’usuari seleccionar les regions d’interès. Els gràfics mostren quan els canvis al llarg del temps representen una millora o un deteriorament significatius.

Els resultats de 2019 confirmen un patró policèntric amb un fort rendiment de la majoria de capitals i regions amb grans ciutats, que es beneficien de les economies d’aglomeració, una millor connectivitat i alts nivells de capital humà. En algunes regions del mateix país, en alguns casos, els resultats són molt pitjors. Deu anys després de la crisi i la divisió nord-oest i sud-est de la UE encara són clares i visibles. El màxim intèrpret d’aquesta edició és la regió d’Estocolm, seguida de Londres, amb la seva àmplia zona de desplaçament, i Utrecht per obtenir un segon lloc combinat. El document metodològic que detalla com es defineix i es calcula l’índex i es mostren les taules de dades i fitxers auxiliars a la part superior dreta d’aquesta pàgina.

 

Pagina sobre el Index de Competitivitat Regional Europeu

 

Document amb les valoracions RCI de la Competitivitat de les Regions Europees

 

Altres eines de Comparació de Competitivitat Regional – Observatorio Competitividad EUSKADI – Orkestra