European Innovation Scoreboard 2018

L’edició 2018 de l’European Innovation Scoreboard que acaba de publicar la Comissió Europea destaca que el rendiment de la innovació de la UE continua millorant, que el progrés s’està accelerant i que les perspectives són positives.La UE continua millorant la seva posició respecte als Estats Units, Japó i Canadà.

 

No obstant això, la Xina està aconseguint tres vegades la taxa de creixement de l’acompliment de innovació de la UE. Dins de la UE, el rendiment d’innovació va augmentar en 18 països i va disminuir en 10 països des de 2010. Suècia segueix sent el líder d’innovació de la UE,seguit per Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos, el Regne Unit i Luxemburg. Lituània,els Països Baixos, Malta, el Regne Unit, Letònia i França són els innovadors de més ràpid creixement.

Accés al document Innovation Scoreboard 2018 i a les bases de dades annexes.