ESADE preveu que l’economia espanyola mantindrà un bon creixement en 2017, però el repte és la reducció del dèficit públic.
Segons l’Informe Econòmic de ESADE 2017, la majoria d’economies desenvolupades creixeran per sota del seu potencial. Les emergents mostraran un creixement més sòlid, especialment Índia i Xina, mentre que les economies de Llatinoamèrica, en canvi, viuran una evolució dispar L’estudi, elaborat amb la col·laboració del Banc Sabadell, també aprofundeix en les possibles conseqüències econòmiques del brexit i de l’elecció de Trump com a nou president d’Estats Units, i així mateix analitza els avantatges i els inconvenients de l’economia i els ‘contres’ de l’economia col·laborativa

 

L’estudi, elaborat amb la col·laboració del Banc Sabadell, també aprofundeix en les possibles conseqüències econòmiques del brexit i de l’elecció de Trump com a nou president d’Estats Units, i així mateix analitza els avantatges i els inconvenients de l’economia i els ‘contres’ de l’economia col·laborativa
Espanya seguirà en la senda de la recuperació, però avançarà a menor ritme i tindrà com a repte més important l’ajust dels comptes públics, un fet clau durant 2017. Aquesta és una de les principals conclusions de l’últim Informe Econòmic de ESADE, dirigit pel professor David Vegara i elaborat amb la col·laboració del Banc Sabadell. L’informe assenyala, en primer lloc, que Espanya haurà de fer compatible el creixement i la creació d’ocupació amb aquest ajust fiscal. Així mateix, presta especial atenció a les conseqüències econòmiques del brexit i de l’elecció de Donald Trump com a nou president d’Estats Units, i analitza els avantatges i els inconvenients de l’economia col·laborativa.

 

Accés al informe econòmic d’ ESADE gener 2017

 

Nota de Premsa Resum Informe Econòmic d’ Esade gener 2017