Es viable Espanya política i economicament ?

En l’estudi es verifica i valora més de 140 indicadors oper emetre un judici raonat.

Accés a l’estudi sobre la sostenibilitat de la governança a Espanya