La UE simplifica la normativa duanera

Brussel·les, 29 d’abril de 2016

El nou codi duaner de la UE entrarà en vigor diumenge 1 de maig per facilitar la vida a les empreses que tinguin negocis a Europa i oferir als consumidors més protecció davant dels productes il·legals o falsificats.

El nou codi duaner de la Unió ha implicat una revisió a fons de la legislació duanera de la UE, que data de 1992, i constitueix una nova fita de la Unió duanera europea, que és el marc que permet que cada any puguin circular més de 3 bilions de mercaderies dins i fora de la UE.

L’objectiu de la nova normativa és el següent:

— simplificar i agilitzar els despatxos de duana perquè els productes arribin als consumidors de manera més ràpida i més econòmica;

— oferir als consumidors una millor protecció contra els productes o mercaderies que no respectin els criteris europeus ambientals, de salut i de seguretat;

— millorar la col·laboració entre les administracions duaneres gràcies als nous sistemes informàtics.

«Una unió duanera que sigui eficient facilita els intercanvis comercials i alhora obliga a complir una normativa que garanteix la seguretat dels productes comercials i els drets de propietat intel·lectual. El nou codi duaner de la Unió incorpora l’ús de sistemes informàtics d’última generació que permetran intercanviar dades sobre els productes comercials i millorar la col·laboració entre les administracions nacionals», ha declarat avui el comissari d’Economia i Finances, Fiscalitat i Duanes, Pierre Moscovici.

Actualment, són imprescindibles els sistemes informàtics moderns perquè els sistemes duaners puguin treballar de manera eficient. El nou codi duaner de la Unió obliga a implantar uns sistemes informàtics que agilitzaran i unificaran els despatxos de duana. La nova normativa és el resultat d’un procés rigorós i exhaustiu de diàleg en què hi han participat tots els interessats.

La Unió duanera és única en el món. És una de les bases de la Unió Europea i és imprescindible per al bon funcionament del mercat únic. Un cop despatxades a la duana de qualsevol Estat membre, les mercaderies poden circular lliurement a l’interior de la Unió i això és així perquè les autoritats duaneres de tots els Estats membres apliquen la mateixa normativa en matèria de protecció dels consumidors i els mateixos aranzels a les fronteres exteriors.

Les vint-i-vuit autoritats duaneres de la Unió han d’actuar com si fossin una única administració i alhora facilitar el comerç i protegir la salut i la seguretat de tots els ciutadans de la UE. Això no és una tasca gens fàcil. La UE és un dels blocs comercials més importants del món. El 2015 representava gairebé el 15 % del comerç mundial de mercaderies per valor de 3,5 bilions d’euros. La gestió d’aquest volum de comerç requereix gestionar anualment milions de declaracions duaneres de forma ràpida i eficaç.

Però la raó de ser de tota duana també és protegir-nos perquè tenen un paper molt important en la lluita contra el terrorisme atès que controlen el tràfic il·legal d’armes de foc i el tràfic il·legal d’obres d’art i béns culturals. També tenen com a objectiu garantir la protecció dels consumidors davant de productes que representen un risc per a la salut o no compleixen les normes de seguretat. Per exemple, el 2014 es van decomissar a la UE 454,2 tones de drogues, 35 milions d’articles falsificats i 3,2 milions de cigarretes. Per poder fer uns controls eficaços, ràpids i d’alta qualitat, cal disposar d’una informació actualitzada i d’una bona coordinació entre les administracions duaneres nacionals.

 

El nou codi duaner de la UE

El nou codi duaner de la UE és el nou reglament marc que estableix les normes i els procediments duaners de tota la UE i té com a objectiu impulsar l’evolució cap a una administració duanera dels Estats membres més moderna, fomentar la competitivitat de les empreses europees i posar en pràctica l’estratègia de la UE en matèria de creació de llocs de treball i creixement.

A més, té d’altres objectius més concrets:

— simplificar la legislació i els procediments duaners a tota la UE;

— oferir més seguretat jurídica i més uniformitat a les empreses i millorar la claredat de la legislació en benefici dels funcionaris de duanes;

— simplificar les normes i els procediments per tal de facilitar uns tràmits duaners més eficients i més moderns;

— completar la transició cap a una gestió informàtica i garantir la plena interoperabilitat de les eines informàtiques;

— agilitzar els procediments duaners de les empreses que complexin la normativa i siguin jurídicament i econòmicament fiables.

El codi duaner de la UE ha d’estar plenament operatiu a finals del 2020. Durant el període transitori la nova normativa s’aplicarà mitjançant els sistemes informàtics existents i en alguns casos mitjançant formularis en paper. Ja hem començat la feina per desenvolupar els nous sistemes informàtics o per millorar els sistemes actualemnt existents.

 

 

Informació addicional:

 

Web de la DG TAXUD – Nou codi duaner de la UE

 

VÍDEO: Què és el codi duaner de la Unió

 

VÍDEO: Un minut a les duanes de la UE

 

Últimes notícies de la DG TAXUD

 

La DG TAXUD a YouTube

 

 

Informació Nou Codi Duaner Europeu.

Aqui podeu trobar els textes refosos  del Nou Codi Duaner Europeu

 

 

Presentacions divulgatives Nou Codi Duaner Europeu

Presentacions elaborades pert l’ Agencia Tributària sopbre els Principals aspectes del Nou Codi Duaner Europeu

 

 

Preguntes més freqüents sobre el Nou Codi Duaner Europeu

Relació de prteguntes més frequents sobre el Nou Codi Duaner Europeu

 

 

e- Learning de l’ Administració Europea sobre el Nou Codi Duaner Europeu.