Els reptes del finançament del sector empresarial

 

La Fundació d’Estudis Financers i el Cercle d’Empresaris han coeditat el llibre Els reptes del finançament del sector empresarial, davant la necessitat de potenciar i desenvolupar noves fonts de finançament empresarial que redueixin la dependència de la intermediació bancària i millorin el grau de capitalització i competitivitat de les empreses. En la primera part s’aborden qüestions com condicions d’accés al finançament de les empreses espanyoles, l’impacte sobre l’evolució i el cost del crèdit de la reestructuració del sistema bancari i les microfinances com a motor d’emprenedoria; en la segona, se centra en el finançament obtingut en els mercats de capitals mitjançant els diferents mecanismes, com l’emissió de deute corporatiu, la borsa, els crèdits corporatius, el finançament estructurat, els fons de capital risc i les plataformes de finançament participatiu com el micromecenatge.

 

Accés a la publicació els reptes del finançament