Els caps de l’OMC, de la UNCTAD i de les ITC anuncien el llançament d’eines de dades comercials renovades per a petites empreses.

https://globaltradehelpdesk.org/es

Els caps de l’OMC, la Conferència de Comerç i Desenvolupament de les Nacions Unides (UNCTAD) i el Centre de comerç internacional (ITC) van anunciar el 26 de juny el llançament d’una eina digital millorada i ampliada, el Global Trade Helpdesk, que ajudarà micro, petites. i les empreses mitjanes (MSMEs) accedeixen a les dades comercials i aprofiten les noves oportunitats de mercat.

La plataforma en línia (www.globaltradehelpdesk.org), llançada inicialment a la 11a Conferència ministerial de l’OMC del 2017, proporciona a les empreses una àmplia informació necessària per analitzar i comerciar amb mercats potencials, des d’estadístiques comercials actualitzades fins a informació sobre aranzels i requisits normatius i anàlisi del potencial d’exportació. L’actualització d’ajuda global sobre comerç, llançada el dia de MSMEs, ha ampliat la cobertura de dades i ofereix una millor experiència per als usuaris. També inclou informació sobre les restriccions comercials temporals introduïdes com a resposta a la crisi COVID-19.

Altres addicions a la plataforma inclouen un nou directori empresarial, recursos per ajudar les petites empreses a protegir els drets de propietat intel·lectual i recursos en línia per ajudar les EMMS a desenvolupar les seves habilitats comercials i d’anàlisi de mercat. Els usuaris també poden comparar les oportunitats d’exportació a diversos mercats objectiu. La plataforma ja està disponible en rus i en àrab, anglès, francès i espanyol.

En la seva declaració conjunta, el director general de l’OMC, Roberto Azevêdo, el secretari general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, i la directora executiva de la ITC, interina, Dorothy Tembo, van declarar: “Com a líders de les organitzacions interessades en el comerç global i el creixement inclusiu, ens comprometem a seguir col·laborant estretament per assegureu-vos que les empreses tinguin accés a la informació comercial i comercial rellevant i oportuna que necessitin per prendre decisions efectives en un mercat global en canvi ràpid. ”

https://globaltradehelpdesk.org/es