Numbeo elabora index del cost de la vida als cinc continents especificant6 subíndexs de propietat inmobiliaria,restaurants,cistella de la compra , etc

http://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp