El Consell de Ministres aprova l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027

 

  • L’objectiu de finançament és duplicar els recursos públics i privats per aconseguir en 2027 el 2,12% de l’PIB en inversió en aquestes àrees

 

  • El document considera necessari assolir un Pacte d’Estat per impulsar la R + D + I en l’àmbit nacional i autonòmic

 

  • L’Estratègia passa a abastar set anys per alinear-se amb el programa europeu de ciència i innovació, Horitzó Europa

El Consell de Ministres ha aprovat l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que es concep com el marc de referència plurianual té com a objectius compartits per la totalitat de les administracions públiques amb competències en matèria de foment de la investigació científica, tècnica i d’innovació. Un dels principals objectius de l’Estratègia és fomentar la inversió privada en R + D per poder duplicar la suma d’inversions pública i privada en R + D + I, fins a arribar el 2027 el 2,12% de l’PIB (el 2018, últim dada disponible, la inversió va ser de l’1,24% de l’PIB). Aquest important augment es fa imprescindible després d’una dècada de disminucions pressupostàries i dificultats administratives per a la ciència i la innovació espanyoles. El Govern ja ha fet el primer pas per a això amb el Pla de Xoc per a la Ciència i la Innovació, aprovat el passat mes de juliol, que preveu 1.000 milions d’euros en inversió directa en 2020 i 2021.

 

L’Estratègia està dissenyada per a una fase d’expansió de recursos, amb una orientació gradual que permeti la consolidació d’un Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de major grandària i potència a llarg termini. Augmentar el pressupost dedicat a la R + D + I durant el període 2021-2027, i incentivar la inversió privada, fins arribar a la mitjana de la UE, en particular a través d’ajudes directes (subvencions), i afavorir l’establiment de línies adequades per facilitar l’ús dels fons europeus, així com el compliment de la normativa d’Ajudes d’Estat.

 

L’objectiu és generar un teixit productiu, basat en les fortaleses actuals, més innovador i dinàmic. Això permetrà incrementar la competitivitat i, amb això, la generació d’ocupació de qualitat i procurar la sostenibilitat del nostre sistema social a llarg termini, invertint en la qualitat de vida de les generacions futures.

 

Per a això, l’Estratègia planteja la necessitat d’un Pacte d’Estat, equivalent a altres duts a terme per la comunitat europea i internacional, que doni estabilitat i es tradueixi de manera immediata en una acció contundent d’inversió en ciència i innovació.

 

Més informació aqui

 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI-2021-2027.pdf