El Comerç Internacional i i el COVID19 . Mapes afectacions per Països Mesures Restrictives

 

La Pandèmia actual ha afectat les comunicacions , les fronteres , les cadenes globals de Valor existents. En aquests enllaços podem veure reculls de diverses afectacions per països.

 

Observatori de les Fronteres – afectacions per COVID19

Recentment Espanya i França han establert quarantenes als viatgers entre dos països. En aquesta base de dades de les Nacions Unides es poden veure quines afectacions existeixen al pas de froneteres

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home#space-menu-link-content

 

 

Mapa de les afectacions al comerç ( mesures establertes pels estats arran de la Pandèmia

En aquesta Base de dades la UNCTAD i la WTO ( Organisme de les Nacions Unides pel comerç i el Desenvolupament i la Organització Mundial del Comerç ) es poden veure les mesures comercials implantades per cada país.

https://www.macmap.org/covid19

 

 

Implementació de Mesures Restrictives en països UE referent al moviment de persones tant intern com extern.

https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu/Measure/DashboardMeasures

 

 

Notificacions dels estat a la WTO ( Organització Mundial del Comerç ) de les mesures especials adoptades a causa de la Pandèmia.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/notifications_s.htm