El auge del sector exportador espanyol ( per Caixabank Research )

Una analisi de les exportacions espanyoles en referència a la seva capacitat de creació d’ ocupació , la evolució de les seves xifres , la complexitat d’ aquestes , la compració amb la evolució del comerç mundial , etc.

 

Accés a l’ analisi de les exportacions espanyoles per CaixaBank Research