Economia : Impacte COVID de Cambra de Barcelona

Les empreses han perdut un 35% de facturació anual el 4T 2020, quasi un 60% d’establiments té treballadors en suspensió temporal, i un 45% preveuen més d’un any per recuperar els nivells previs a la pandèmia. En l’interí que es completi la campanya de vacunació, el teixit empresarial català fa esforços per mantenir-se resilient, amb més d’un 40% d’empreses que ha invertit en digitalització, una de cada tres en nous productes i una quarta part en nous canals de venda. Mesures que, juntament amb les polítiques públiques, han d’ajudar a mantenir a totes aquelles empreses viables.  

 

 

Empreses catalanes_Març_2021