Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i reestructuració.

 

La Comissió Europea atorga una gran importància a les problemàtiques derivades de la prevenció d’insolvències i la segona oportunitat. En aquesta línia, el 6 de juny de 2019, el Consell Europeu va aprovar una nova Directiva sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i reestructuració.

 

Tal i com indica el Consell Europeu, aquesta Directiva pretén donar una segona oportunitat als empresaris insolvents que gaudeixin de bona reputació, facilitant que les empreses viables amb dificultats financeres accedeixin des d’una fase primerenca als marcs de reestructuració preventiva per evitar la insolvència. Els Estats membres tindran dos anys per aplicar les noves disposicions a partir de la publicació de la Directiva en el Diari Oficial de la UE. No obstant això, en casos degudament justificats, podran sol·licitar a la Comissió un any addicional per a la seva aplicació.

 

Adjuntem tot seguit l’enllaç a la nota del Consell Europeu https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/giving-entrepreneurs-a-second-chance-new-rules-on-business-insolvency-adopted/, així com, si voleu aprofundir en el tema, el text de la Directiva.

CELEX_52016PC0723_ES_TXT