Deslocalització Industrial a Catalunya : Impacte , determinants i perspectives.

 

L’estudi Deslocalització industrial a Catalunya: impacte, determinants i perspectives, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona per encàrrec del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, dins de la col·lecció Papers de l’Observatori de la Indústria, analitza el fenomen de la deslocalització industrial a Catalunya en el marc del canvi estructural derivat de la creixent globalització, al llarg de les dues primeres dècades del segle actual. L’estudi aporta evidència del fet que l’obertura creixent de l’economia catalana a l’exterior, intensificada entre els anys 2000 i 2018 amb la integració en la UEM (Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea), ha tingut un impacte net positiu sobre l’ocupació i la productivitat de la indústria manufacturera catalana considerada en el seu conjunt. Els resultats de l’estudi permeten afirmar que la destrucció d’ocupació imputable a la deslocalització ha estat superada per la creació de nova ocupació gràcies al creixement dels mercats derivat d’una major i millor integració comercial de la indústria catalana en l’economia global. La pèrdua neta d’ocupació a la indústria durant el període de referència és imputable principalment al canvi tecnològic i ha estat compensada per la creació de nova ocupació als serveis.

 

Article de CINC CENTIMS  fent referència a l’ estudi

 

Accés a l’ estudi : Deslocalització Industrial a Catalunya : Impacte , determinants i perspectives.