De les 28 infraestructures clau per Cambra el 2006, només cinc estan en funcionament

 

Barcelona, 27 de novembre de 2018.- El 2006, la Cambra de Comerç de Barcelona va establir 28 infraestructures viàries i ferroviàries clau per al desenvolupament econòmic i social de la regió metropolitana de Barcelona. Dotze anys després, d’aquestes 28, només cinc estan en funcionament, dues a la xarxa viària (el tercer carril de l’autopista C-32 i la Ronda Oest de Sabadell) i tres a la xarxa ferroviària de rodalies (el perllongament a Terrassa, el perllongament a Sabadell i l’ampliació del Metro del Baix Llobregat).

Aquesta és la principal dada que s’extreu de l’anàlisi de la mobilitat metropolitana durant els últims 12 anys realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta anàlisi també constata que ja s’ha recuperat el volum de desplaçaments diaris de connexió previ a la crisi i que, com a novetat, el transport públic ha consolidat el seu avantatge respecte del transport privat en la mobilitat entre la ciutat de Barcelona i l’exterior.

L’informe de la Cambra recull que les restriccions pressupostàries dels darrers anys han provocat la pràctica paralització de les inversions públiques i que cada vegada es fan més palesos els efectes de la manca d’execució i de projectes que han patit especialment el sistema de rodalies i la xarxa viària metropolitana.

Així doncs, Barcelona es troba davant d’un panorama d’inversions paralitzades mentre que el número d’usuaris del transport públic a l’àmbit metropolità experimenta una tendència alcista.

Mentre la xarxa de rodalies gestionada per Renfe ha registrat un descens acumulat d’usuaris del 7,2% entre 2006 i 2017, el metro ha crescut el 10,5% en el mateix període, l’autobús el 8,6% i les línies de Ferrocarrils de la Generalitat el 8,1%. Aquest és l’indicador més evident que cal afrontar millores estructurals en la xarxa de rodalies, si es vol que ajudin més i millor a combatre la congestió als accessos metropolitans de Barcelona.

Conclusions

  • Les administracions públiques estan desatenent les necessitats d’infraestructures de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona.
  • L’endarreriment acumulat a les actuacions pendents tant a rodalies com a la xarxa viària provoca que els desplaçaments de connexió entre Barcelona i la resta de la regió metropolitana no trobin solucions eficients ni en transport públic ni en transport privat.
  • Cal afrontar millores estructurals a les rodalies de Barcelona per mitigar la congestió als accessos metropolitans de Barcelona i per combatre la creixent preocupació per la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la salut de les persones.
  • Cal afrontar les deficiències de funcionalitat i també de connectivitat de la xarxa viària metropolitana.

Reptes de futur

  •  Una planificació previsible, raonada i raonable d’inversions en infraestructures de mobilitat per evitar que les obres s’eternitzin i que les actuacions pendents continuïn frenant la competitivitat territorial a causa de la congestió i la resta d’externalitats que es generen.
  • Una major coordinació a nivell estratègic, executiu i operatiu entre les diferents administracions per a garantir l’efectivitat de les solucions de mobilitat en un context de creixent digitalització i automatització.

 

http://premsa.cambrabcn.org/wp-content/uploads/2018/11/20181127_PPT_Infraestructures.pdf

 

http://premsa.cambrabcn.org/wp-content/uploads/2018/11/20181127_NP_infraestructures.pdf