DADES DE COMERÇ EXTERIOR DE MERCADERIES DE CATALUNYA A MES DE GENER DE 2021

Al mes de gener de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies han baixat un -10,6% interanual, arribant als 5.248,2 milions d’euros, 0,8 punts menor a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (-11,4%) i tres dècimes inferior a la tva de l’acumulat en 2020 (-10,3%) la contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (20.497,6 milions d’euros) va créixer fins al 25,6% (dues dècimes per sobre de l’acumulat en 2020). El comportament més feble de les exportacions d’un sector clau en l’economia catalana com la indústria química (primer sector exportador de Catalunya i tercer d’Espanya) ha presentat una contribució sensiblement negativa.

 

NP Comercio Exterior de Cataluña enero 2021