Crisi Coronavirus – Informació de ACCIÓ

Tot i que es tracta d’una situació temporal i excepcional, l’emergència sanitària declarada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en relació al coronavirus pot suposar barreres a l’exportació d’empreses catalanes a la Xina. En aquest sentit, ACCIÓ a través de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització i les oficines d’ACCIÓ a Pequín, Xangai i Hong Kong, ha identificat els àmbits que han de considerar a curt termini les empreses catalanes que mantenen relacions comercials amb la Xina.

Cal tenir en compte que aquestes afectacions es mantindran, com a mínim, fins el proper 10 de febrer, data fins la qual el govern xinès està promovent l’autoaïllament de la població local, allargant el període de vacances de l’Any Nou Xinès. Repassa, doncs, les 9 coses que les empreses han de saber:

1. Situació de país: el govern xinès està promovent l’autoaïllament de la població local fins al 10 de febrer amb l’objectiu de controlar el virus, fet que té un impacte rellevant sobre l’operativa de les empreses i serveis públics que en molts casos operen sota protocols de serveis mínims.

2. Administració i serveis públics: la major part de les administracions públiques xineses estaran tancades fins al 10 de febrer, i els únics serveis públics que es troben operatius són els hospitals. Aquest fet afecta la majoria de ports, aeroports i duanes xineses, que romandran tancades o operant amb serveis mínims. Això provoca retards en la gestió d’importació i exportació de mercaderies.

3. Fàbriques i sector privat: gran part de les fàbriques i botigues xineses estan paralitzades fins el 10 de febrer, només algunes farmàcies i supermercats segueixen operatius per oferir serveis mínims a la ciutadania. El tancament temporal o reducció de l’activitat d’aquestes fàbriques implicarà problemes en el subministrament de mercaderies tant per a proveïdors com a clients finals.

4. Exportació i importació de mercaderies: el fet que els serveis duaners, l’administració i les grans infraestructures del país (ports i aeroports) operin en serveis mínims afecta negativament la operativa d’entrada i sortida de mercaderia de la Xina. Les mercaderies que arriben a la Xina poden quedar retingudes als recintes portuaris i aeroportuaris com a mínim fins el 10 de febrer de manera que les empreses han de valorar costos derivats d’aquesta retenció, ja sigui perquè es pugui malmetre la mercaderia (producte perible) o per incompliments contractuals en cas que tinguin l’obligació de realitzar una entrega en una data determinada (com ara estar subjectes a clàusules just in time amb clients xinesos). Pel que fa a les importacions provinents de la Xina es preveuen endarreriments en les entregues que s’hagin expedit després de l’inici de l’Any Nou Xinès a causa del tancament de les duanes d’aquest país, fet que pot provocar problemes d’aprovisionament per a les empreses catalanes. Un cop desbloquejada aquesta situació es preveu que el cost del transport s’incrementi a causa de la gran demanda i la limitada oferta de navilieres.

5. Duana, ports i aeroports catalans i espanyols: actualment la duana espanyola no posa restriccions als despatxos d’exportació o importació de producte destinat o provinent de la Xina.

6. Mobilitat de persones: se segueixen expedint visats de negocis i turisme a la Xina, tot i que diverses companyies aèries europees han cancel·lat les seves rutes cap als aeroports xinesos. Això afecta a la mobilitat de persones i pot provocar la cancel·lació de reunions presencials amb clients o proveïdors xinesos i la participació en esdeveniments al país. Igualment, l’autoaïllament de la població local promogut pel govern xinès fins al 10 de febrer fa que es prevegi la reducció d‘assistents d’empreses xineses a esdeveniments internacionals fora del país.

7. Transport aeri de mercaderies: gran part de les companyies aèries europees han cancel·lat els seus vols cap a la Xina continental, tot i que algunes empreses de missatgeria segueixen realitzant enviaments a les principals ciutats del país amb preus més elevats.

8. Transport marítim de mercaderies: la majoria de navilieres i estibadors xinesos no estaran operatius fins al proper 10 de febrer, tot i que es mantenen els servis mínims en alguns ports. Quan desbloquegi la situació, això donarà més marge a la Xina per fixar els preus als transitaris internacionals sobre els retards dels contenidors o els recàrrecs per detenció a les duanes. No obstant, actualment hi ha una moratòria sobre els costos d’ocupació portuaris precisament per la situació de bloqueig que existeix a les infraestructures portuàries.

9. Transport terrestre: la restricció de circulació de persones també afecta directament al transport per carretera ja que no hi ha oferta de transportistes. Això dificulta el subministrament de mercaderies a províncies que no estiguin ben connectades amb aeroports.

Catalunya exporta 1.494 milions d’euros a la Xina (2018) centrats, principalment, en la carn de porc (11,8%), aparells i material elèctric (9,1%) i coure (8,6%). 4.900 empreses catalanes exporten a la Xina, 1.921 de les quals ho fan de manera regular (els últims 4 anys de manera consecutiva). Les exportacions catalanes representen el 23,8% de les exportacions de l’Estat espanyol a la Xina i actualment hi ha 198 filials d’empreses catalanes en aquest país.

Des d’ACCIÓ s’està fent seguiment d’aquesta situació i posa a disposició de l’empresa catalana amb intressos comercials a la Xina l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.

 

Accés a la informació de ACCIÓ

 

 

Crisi Coronavirus a Xina ( Informació proporcionada per empresa del Grup Mondragon )

Davant la situació actual que s’està vivint a la Xina pel que fa a l’Coronavirus (nCoV); nostre suggeriment a dia d’avui és posposar qualsevol viatge a la Xina i esperar nous esdeveniments en les properes setmanes.

Us pas informació que ens estan compartint:

  1. Consulado España: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/PEKIN/es/Consulado/Paginas/Articulos/20200124_NOT01.aspx
  2. Bloomberg darreres notícies noticias: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-26/china-warns-virus-spreading-fast-as-california-reports-infection
  3. Reuters informació infectats: https://www.reuters.com/article/us-china-health-virus-factbox/factbox-latest-on-the-coronavirus-spreading-in-china-and-beyond-idUSKBN1ZQ05X
  4. Mesures adoptades pel Govern xinès:
    1. China Briefing: https://www.china-briefing.com/news/coronavirus-latest-emergency-measures-announced-prc-government/
    2. China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/a/202001/27/WS5e2e89dfa3101282172735ee_1.html

                 3. Mesures adoptades pel govern local de Shanghai.    https://www.chinadaily.com.cn/a/202001/27/WS5e2e9e8da310128217273623.html

 

 

 

Crisi Coronavirus – Informació facilitada per EU SME Centre de la Unió Europea

For those who may still be looking for sources for information on coronavirus updates, we recommend the following: