Us informem que el ple d’ahirdel Consell Comarcal va aprovar les Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a professionals, microempreses i cooperatives del Bages afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

 

Els ajuts seran entre 300 i 1.000 euros per a les activitats que hagin patit les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d’altres entitats o persones públiques o privades.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOPB.

 

Es preveu que la convocatòria estigui publicada a finals de la setmana vinent (5 de juny) i que el termini per entrar les sol·licituds s’iniciï el 8 o 9 de juny.

 

Us adjuntem les Base aprovades i una infografia. Us demanem que ens ajudeu a fer la màxima difusió possible, volem que aquesta informació arribi a tot el teixit productiu de la comarca.

 

Per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu  ajutscovid@ccbages.cat.

 

Bases diligenciades

Infografia-Convocatòria ajuts covid-19