L’Informe trimestral sobre el comerç interregional a Espanya elaborat per Ceprede aporta informació sobre les balances comercials de les diferents comunitats autònomes amb la resta de l’Estat i amb la resta del món. Fa una comparativa dels resultats de l’any 2013 amb els de 2007 i un pronòstic pels propers anys. Catalunya s’ha mantingut com a líder comercial, amb unes vendes a la resta de l’Estat que el 2013 van sumar 44.091 milions d’euros. El saldo comercial ha estat favorable a Catalunya en 18.614 milions d’euros, el més alt, amb diferència, de les comunitats amb saldos positius. Pel que fa al saldo comercial amb la resta del món, Catalunya i Madrid acumulaven l’any 2007 el 75% del dèficit comercial exterior d’Espanya, l’any 2013 s’ha reduït a una tercera part del valor de 2007. De cara als propers quatre anys l’informe assenyala que resulta difícil esperar que es pugui mantenir el ritme exportador desenvolupat l’any

Accés a l’ informe sobre el comerç interregional aquí