COM ESTÀ AFECTANT LA COVID-19 A LES FINANCES PÚBLIQUES?

Com està afectant el COVID a les finances públiques ( accés al Document )

 

 

Accés al document sobre Finances Públiques PostCOVID