El CESICAT publica una guia de ciberseguretat industrial

 

El document, adreçat a empreses i centres tecnològics, vol aconseguir un entorn segur en les instal·lacions industrials en funcionament.

Aquest document té l’objectiu de conscienciar a les empreses de la nova realitat en la que la seguretat a la xarxa és tant important com la seguretat al món físic. Les noves tecnologies han fet molt més eficients els processos de les empreses, però, a canvi, han obert un nou escenari en el que es poden manipular dades, impactar en la reputació de la companyia o explotar vulnerabilitats.

L’objectiu és que empreses de qualsevol mira i centres tecnològics siguin conscients d’aquests riscos i prenguin les mesures adequades per evitar atacs que puguin afectar a la seguretat de les instal·lacions industrials.

En el document, s’hi defineixen eines, polítiques, accions i mesures que poden dificultar aquests tipus d’atacs i evitar problemes greus a les empreses.

 

https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/PDF/Una-mirada-a-la-seguretat-industrial-CESICAT.pdf