BREXIT : Últims preparatius per a la retirada del Regne Unit de la Unió Europea l’1 de novembre de 2019

COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ AL PARLAMENT EUROPEU, AL CONSELL EUROPEU, AL CONSELL, AL BANC CENTRAL EUROPEU, AL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU, AL COMITÈ DE LES REGIONS I Al BANC EUROPEU D’INVERSIONS

Entre d’ altres coses es parla de :

  • Drets dels ciutadans
  • Darrers Preparatius per sectors específics
  • Formalitats frontereres i de comerç
  • Serveis financers
  • Transports

 

ComunicacionPreparacionContingenciaUE4sept2019