BREXIT : Guies sectorials i temàtiques editades per la Oficina Comercial de Espanya

Per facilitar-li la tasca a les empreses exportadores espanyoles en el coneixement de la nova normativa, l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Londres ha elaborat una sèrie de guies, diferenciades per temàtiques, amb informació d’interès sobre els canvis que es poden experimentar en la seva relació comercial amb el Regne Unit a partir de la sortida de país de la Unió Europea.

La informació proporcionada en aquestes guies es refereix a requisits a la importació a Gran Bretanya, encara que no entra en el detall dels requisits d’exportació des d’Espanya. La informació ha estat extreta de el document, emès pel Govern britànic, Border Operating Model, així com de les diferents guies publicades al web de la mateixa.

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/brexit/guias-de-acceso-al-mercado-de-reino-unido-a-partir-de-enero-de-2021/index.html?idPais=GB&utm_source=banner-interno&utm_medium=icex-es&utm_content=319-319&utm_campaign=guia-acceso-mercado-ru