BREXIT: Com preparar-se pel final del Periòde Transitori

 

EL BREXIT AFECTARÀ LA SEVA EMPRESA SI AQUESTA …

… ven béns o presta serveis a Regne Unit, o

… compra béns o rep serveis del Regne Unit, o

… transporta béns a través de Regne Unit, o

… utilitza materials i béns de Regne Unit per comerciar a l’empara de règims preferencials amb països socis de la UE.

 

AIXÒ SIGNIFICA QUE

 

Ha de presentar declaracions en duana quan import béns des del Regne Unit o els exporti a aquest, o bé transport seus béns a través de Regne Unit.

A més de la declaració en duana, és possible que hagi de proporcionar dades de protecció i seguretat.

Necessitarà una llicència especial per importar o exportar determinats béns (per exemple residus, determinats productes químics perillosos o OMG).

Haurà de realitzar tràmits addicionals per importar o exportar béns subjectes a impostos especials (alcohol, tabac o combustible) des del Regne Unit o cap a aquest.

Normalment, haurà de liquidar l’IVA al país de la UE en el qual import les mercaderies des del Regne Unit. Estarà exempt de l’pagament de l’IVA a la UE respecte de qualssevol béns que exporti a Regne Unit, però a continuació ha de complir les normes en matèria d’IVA aplicables a les importacions al Regne Unit.

Quan realitzi transaccions amb el Regne Unit, ha de complir normes i procediments en matèria d’IVA diferents dels aplicables a les transaccions dins de la UE.

 

Més informació aquí sobre el BREXIT