10 recomanacions per afrontar el Brexit

Brexit 2020 : Recomanacions Director ACCIÓ a Londres i Documents de Treball per Acord de Comerç

 

Una circumstància com la sortida del Regne Unit de la UE genera un impacte ineludible per a qualsevol empresa que mantingui alguna relació amb aquest mercat. Davant d’aquesta situació convé preparar un pla de contingència que inclogui aquests 10 aspectes fonamentals

 

  • Quantificar els possibles costos derivats dels aranzels i tràmits duaners. No és el mateix un Brexit amb acord que sense acord. Hem de preveure tots els possibles escenaris un cop s’hagi concretat: des del manteniment d’un mercat únic, a una situació sense pacte regida per l’OMC; passant per una unió duanera o un acord de lliure comerç. Pensem, quantifiquem i preparem-nos per què pot suposar cada escenari en costos d’aranzels i duanes.
  • Avaluar el risc que poden suposar les demores en entregues. Les entregues just in time seran algunes de les més afectades pel canvi d’escenari. Els controls duaners endarreriran els terminis. Analitzem els nostres productes per calcular l’impacte que pot generar un tràmit d’exportació o importació més lent.
  • Fer un mapa de les implicacions en la cadena de subministrament i/o d’aprovisionament. El canvi de terminis en el moviment de mercaderies pot fer recomanable valorar serveis d’emmagatzematge en centres ubicats al Rege Unit o a França. Revisem la cadena i adaptem-la al nou context.
  • Revisar els contractes i relacions amb clients i/o proveïdors. La resolució de disputes en relacions contractuals també es veurà afectada pel Brexit. Revisem-ho, aclarim-ho i, si és possible, mirem d’incloure clàusules Brexit.
  • Assegurar-nos que l’equip de l’empresa és conscient de les implicacions del Brexit. Un nou escenari sempre obre noves maneres de funcionar, canvia rutines i procediments. Mantinguem l’equip informat i preparat pels canvis que arriben.
  • Adaptar el producte a la nova regulació del Regne Unit i la UE. El Brexit implicarà l’establiment de noves normatives, certificacions i homologacions. Cal estar preparat per operar des del primer moment amb les noves regles i no perdre capacitat de negoci.
  • Protegir la propietat industrial al Regne Unit i a la UE. Les normes comunitàries sobre protecció industrial podrien perdre el seu valor un cop el Brexit sigui una realitat. Cal estar preparats per realitzar totes les noves sol·licituds de registres necessàries.
  • Revisar les condicions de contracte dels treballadors britànics a Catalunya o a la inversa. Hem de preparar el registre de treballadors britànics que tenim a Catalunya, atès que podrien necessitar visat per treballar. I viceversa, realitzar els tràmits necessaris per enviar treballadors al Regne Unit.
  • Revisar l’estat financer davant de les possibles variacions en el flux de caixa. Les fluctuacions de la divisa britànica o els canvis de preu amb les noves barreres aranzelàries poden produir alteracions a la nostra caixa. Que no ens agafin desprevinguts.
  • Detectar possibles noves oportunitats tant pels importadors com pels exportadors. Eines com el Catalonia Trade Portal o els mateixos consultors d’ACCIÓ ens poden ajudar a identificar nous mercats complementaris per diversificar riscos.

 

COMISSIÓ EUROPEA I BREXIT

 

Comissió Europea : Task Force for Relations with the United Kingdom

 

 

Altres documents de Discussió per l’ aplicació de l’ article 50 -Negociació UE-Regne Unit

 

 

Brexit – Document Temes discussió per un Acord de lliure Comerç EU-UK