En relació als darrers anuncis oficials de les administracions:

  • Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, de la Prefectura de l’Estat, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
  • El Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme ha emès una nota interpretativa pel sector industrial de l’aplicació del “permís retribuït” (RDL 10/2020) que aborda dos grans temes:
  1. La seva interpretació sobre què és un “servei essencial” en l’àmbit industrial, considerant que la indústria manufacturera és essencial si proveeix béns i materials necessaris pel desenvolupament dels sectors essencials, recordant que ho ha de fer només amb els treballadors que resultin imprescindibles per a garantir aquesta activitat. La resta d’indústries només poden mantenir una activitat mínima indispensable segons l’art. 4 del RDL 10/2020.
  2. La interpretació del Ministeri sobre les activitats d’importació i exportació, considerant exceptuades del permís retribuït les persones treballadores respecte de les activitats d’importació i exportació de tot tipus de productes, béns i materials, en la mesura que es configuren com a clau de l’abastiment o del compliment de compromisos de contractes internacionals.
  • A més, el BOE ha publicat un resum que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus: Crisi Sanitària COVID-19