L’Anuari de la pime 2019 dona un detall molt ampli de les dades econòmiques i financeres, les quals s’elaboren a partir dels estats comptables de 82.061 petites i mitjanes empreses, en aquest cas corresponents al 2017, el darrer any disponible.

El capítol monogràfic d’enguany analitza l’exportació, un aspecte de la nostra economia que guanya importància any rere any. L’anàlisi contempla, per una banda, el comportament exportador del conjunt d’empreses en el període 2014-2018, i, per l’altra, l’evolució recent del nombre de pimes exportadores i una comparativa de productivitat, rendibilitat i altres aspectes entre pimes exportadores i no exportadores.

Segons l’ Economic 

Segons el treball, elaborat per l’Observatori de la Pime, de la patronal Pimec, el nombre d’ocupats d’aquest tipus d’empresa també va augmentar un 3,3% (fins als 1,88 milions de treballadors) i les vendes van créixer un 8,6% aquell mateix exercici, malgrat que el 2017 va estar marcat pel procés. El valor afegit brut (VAB) aportat per les pimes catalanes va créixer un 4,3%, fins als 121.047 milions d’euros.

Les pimes catalanes representen el 99,8% del total d’empreses, el 69,4% dels ocupats i el 62,4% del valor afegit brut (sis dècimes més que el 2016).

 

Anuari de la Pime catalana 2019