L’Anuari de la PIME Catalana 2014, realitzat per La patronal PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, analitza per onzè any consecutiu la contribució de la petita i mitjana empresa al conjunt de l’economia catalana i aporta informació sobre les característiques economicofinanceres de més de 80.000 petites i mitjanes empreses. Ofereix informació relativa al període 2008-2012 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori. L’any 2012 la PIME representa el 99,8% de les empreses catalanes, el 60,8% del VAB que genera el sector privat i el 70,1% del total de l’ocupació. Entre els anys 2011 i 2012 es va produir la major destrucció de petites i mitjanes empreses des del 2007 (-4,7%) i es van perdre un 4,9% dels llocs de treball. L’anuari dedica un capítol monogràfic a analitzar la PIME exportadora, actualitzant l’estudi de l’any anterior. Destaca que l’any 2013 hi va haver 49.050 empreses que van exportar, el que suposa un increment acumulat del 33,6% des del 2009 del nombre d’empreses, i un augment del 40,8% del valor de les exportacions catalanes entre 2008 i 2013.

Accés a l’ Anuari de la pime catalana 2014