Ajuts restauració, centres estètica i establiments comercials recinte o centre comercial

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8300, de data 21 de desembre de 2020, ha sortit publicada RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 540147), la qual us adjuntem.

 

Us recordem, que el  passat de 6 de novembre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8265, la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

 

Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 21 de desembre de 2020 i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

 

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

 

Les persones titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d’estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 26 d’octubre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049), publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la present convocatòria per l’import establert en les bases reguladores, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s’hagin modificat les dades que van declarar

 

En el cas que algunes de les persones esmentades no estiguin interessades en rebre l’ajut podran presentar el seu desistiment mitjançant una petició genèrica a través de la plataforma “Tràmits gencat” (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica o a través del Canal Empresa

(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Peticio-generica).

 

convocatòria restauració, centres belesa i establiments comercials centre comercial COVID-19

 

bases reguladores subv. restauració, centre estetica, parcs infantils, oci nocturn, estbl. centres comercials