Ajuts finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8373, de data 25 de març de 2021, surt publicada RESOLUCIÓ EMC/813/2021, de 3 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 554325), que us adjuntem.

 

Us recordem que el  passat de 28 de desembre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8304, l’ORDRE EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial i que us annexem novament en aquest correu.

 

Article 4. Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s’exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

 

Ordre EMC_228-2020, bases reguladores línea de préstecs inversions i desenv. industrial

 

Resolució EMC-813-2021 convocatòria línea de préstecs desenvolupament industrial