Accés al finançament a Europa.

 

El portal europeu recull tot el finançament vehiculat a través de les entitats financeres i procedent del Banc d’ Inversions Europeu , el Fons Europeu d’ Inversió. El portal recull tots els productes financers de tots els països de la UE quin origen de Fons és el mencionat.

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/