Les 1000 empreses europees que més creixen

 

El Finantial Times classifica les 1000 empreses europees més innovadores i que més creixen en el que portem de temps en aquesta decada.El concepte que es reflecteix es quines empreses han crescut més en facturació si computem el periode 2012-2016.

 

Veure les empreses europees que més creixen , dades del Finantial Times