Blog

Tag: RECERCA I DESENVOLUPAMENT

R+D+i a les empreses espanyoles 2016

R+D+i a les empreses espanyoles 2016 D’acord amb l’última Estadística sobre activitats de R+D realitzada per l’INE1, la despesa en R+D realitzat a Espanya l’any 2016 va ser de 13.260 milions d’euros. Això suposa un augment del 0,7% respecte als 13.172 milions de 2015, mantenint-se per segon any consecutiu el creixement, després del descens  experimentat durant el període 2011-2014. No obstant això, en relació al PIB, la despesa en R+D representa en 2016 l’1,19%, continuant així el descens d’aquesta taxa que es manté des de 2011. L’evolució de l’activitat de R+D a Espanya, al llarg del període 2005-2016, es mostra en el gràfic 1 […]