Blog

Tag: PRODECA

BREXIT : Productes agroalimentaris catalans – PRODECA

  BREXIT : Productes agroalimentaris catalans – PRODECA La sortida per part del Regne Unit de la Unió Europa genera una situació d’incertesa que, en qualsevol cas, tindrà un impacte en tots els sectors, sigui quin sigui l’escenari de sortida final. Descobreix quins són els aspectes clau que les empreses agroalimentàries heu de tenir en compte i anticipat! Estigues informat i resol els dubtes!   http://www.prodecabrexit.cat/web/


Impacte en el Comerç Internacional del COVID19 , les Noves Tecnologies , i la finalització del cicle econòmic

Impacte en el Comerç Internacional del COVID19 , les Noves Tecnologies , i la finalització del cicle econòmic ( Píldores de Informació de PRODECA de Remigi Palmés )   Remigi Palmés. Impacte de la COVID-19 en el comerç agroalimentari internacional. 14minuts     Remigi Palmés. Impacte de les noves tecnologies en el comerç internacional . 13 minuts   Remigi Palmés. Finalització de cicle econòmic. Canvi de model de negoci.10 minuts