Impacte en el Comerç Internacional del COVID19 , les Noves Tecnologies , i la finalització del cicle econòmic ( Píldores de Informació de PRODECA de Remigi Palmés )

 

Remigi Palmés. Impacte de la COVID-19 en el comerç agroalimentari internacional. 14minuts

 

 

Remigi Palmés. Impacte de les noves tecnologies en el comerç internacional . 13 minuts

 

Remigi Palmés. Finalització de cicle econòmic. Canvi de model de negoci.10 minuts