Blog

Tag: MEMORIA ECONOMICA DE CATALUNYA 2018

Memòria Econòmica de Catalunya 2018

Memòria Econòmica de Catalunya 2018 Les empreses catalanes se segueixen internacionalitzant tot i la recuperació del mercat intern  “L’economia catalana ha alentit el seu ritme de creixement el 2018 respecte a l’any anterior, però no més que la resta d’economies del seu entorn, malgrat que Catalunya és molt oberta i, per tant, més exposada a l’evolució dels mercats exteriors”. Aquesta és una de les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2018, patrocinada per Banco Santander, que s’ha presentat  a la Casa Llotja de Mar, i que inclou un monogràfic sobre l’”Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”. […]