Blog

Tag: MEDITERRANIA

Euromed Trade Help Desk : Informació país i producte pels països de la Mediterrània

Euromed Trade Help Desk   L’EuroMed Trade Helpdesk ha estat finançat per la Unió Europea (UE) i implementat pel Centre de Comerç Internacional (ITC), el portal és una finestreta única per a informació específica del país i dels productes sobre aranzels, procediments d’importació i  d’exportació i requisits del mercat. A més, una xarxa de punts de informació de cada país mediterrani participant respondrà a consultes sobre qüestions de comerç intrarregional i garantirà que la informació es mantingui actualitzada. El servei d’assistència EuroMed està disponible en anglès, francès, àrab i turc.   Els països de l’EuroMed formen una de les regions […]


Anuari de la Mediterrània 2014

  Anuari de la Mediterrània 2014   Conjunt d’ articles elaborats des del Instituts d’ estudis de la Mediterrània , “think tank” centrat en l’ estudi de l’ area geogràfica en questió.   Accés al Anuari de la Mediterrania 2014