Blog

Tag: INNOVATION

Global Innovation Index 2020: qui finançarà la innovació?

  Global Innovation Index 2020: qui finançarà la innovació?   ( Del Blog Observatori de la Recerca del Institut d’Estudis Catalans) La Cornell University, l’escola de negocis INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO) han presentat la 13a edició del Global Innovation Index (2020). L’informe presenta les tendències d’innovació a escala mundial i el rendiment d’innovació de 131 economies. L’informe es centra especialment en el finançament de la innovació en el context actual de crisi sanitària i econòmica causada per la COVID-19. En aquest sentit, l’impacte de l’actual crisi en la innovació és incert i depèn d’una sèrie d’escenaris de recuperació, així com de pràctiques i polítiques empresarials i d’innovació. […]