Blog

Tag: INDIA

Taller Focus Àsia: Oportunitats de negoci postcovid a l’Índia

Taller Focus Àsia: Oportunitats de negoci postcovid a l’Índia En aquesta sessió descobriràs una de les economies emergents que ofereix més oportunitats a mitjà termini en sectors tan diversos com el biotecnològic i les ciències de la vida, maquinària i béns d’equip pel processament d’aliments, solucions TIC, l’automoció o el sector químic. També obtindràs informació de la missió empresarial que s’està organitzant a aquest país per materialitzar aquestes oportunitats. Més sobre el Focus Àsia: https://www.accio.gencat.cat/focus-asia