Blog

Tag: INDEX COMPETITIVITAT

Index de Competitivitat Global  2019 del World Economic Forum

  Index de Competitivitat Global  2019 del World Economic Forum   Amb l’Index de Competitivitat Global 4.0, l’informe avalua el panorama de competitivitat de 141 economies, proporcionant una visió única dels motors del creixement econòmic en l’era de la quarta Revolució Industrial. Descobriu els rànquings de l’edició del 2019, els principals resultats, el quadre de comandaments de la vostra economia i molt més.   Accés a l’ informe Index de Comeptitivitat global   http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf