Blog

Tag: GLOSSARI

Glossari de termes d’ exportació en anglès

  Glossari de termes sobre exportació A l’Institute of Export del Regne Unit , una eina i complet glossari de termes (en anglès) relatius a l’exportació.   https://www.export.org.uk/page/Key_Exporting_Terms