Blog

Tag: EU

El primer pressupost de la UE-27

El primer pressupost de la UE-27 Al començament del 2018, els diferents països de la UE i les institucions europees van començar a negociar el proper pressupost de la UE (formalment anomenat marc financer plurianual o MFP), el qual ha de fixar els límits de despesa anuals que la UE pot destinar a finançar polítiques comunes durant un període de set anys (2021-2027).1 En aquest Focus, repassarem els punts centrals sobre els quals giraran les negociacions del proper marc financer de la UE i veurem què cal esperar-ne. Malgrat que el pressupost comú és més aviat modest –re­­presenta el 2,0% del […]


Globalisation patterns in EU trade andinvestment : Dades i estadístiques sobre la globalització econòmica des de la UE

  Globalisation patterns in EU trade andinvestment : Dades i estadístiques sobre la globalització econòmica des de la UE “Globalisation patterns in EU trade andinvestment”: manual d’Eurostat amb àmplia informació sobre la situació i evolució del comerç i les inversions exteriors en la Unió Europea, amb àmplies i útils referències a l’economia internacional. Panorama de la globalització.   Nota breu sobre la globalització a la UE   Accés al document Globalisation patterns in EU trade andinvestment