Blog

Tag: Estudi Economia Bages

Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2008-2012 : L’ index del dinamisme empresarial

   Resum Executiu : Dinanisme Empresarial al Bages   L’economia del sector empresarial del Bages representa, el 2012, prop del 2% de la del conjunt de Catalunya en les principals magnituds; 2,26% del nombre d’empreses,  2,03% de l’ocupació i l’1,74% del Valor Afegit Brut del sector empresarial. El 2012 la crisi persisteix i repunta en relació a 2011. Així, el nombre d’empreses accentua la seva caiguda (-5,95%), l’ocupació generada per aquestes empreses continua en retrocés, d’un -4,66% i el valor afegit cau d’un -2,43% en termes reals, després de la repuntada de 2011. En una perspectiva a més llarg termini, […]