Blog

Tag: EMPRENEDORIA CORPORATIVA

Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses per a projectes d’emprenedoria corporativa

  Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses per a projectes d’emprenedoria corporativa   Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7145, de data 20 de juny de 2016, surt publicada l’ORDRE EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió, i es fa pública la convocatòria per als anys 2016-2019.   Base 1. Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia que tenen com […]