Blog

Tag: ECONOMIA DE MERCAT

Relacions UE i Xina : La concessió de status de economia de mercat a la Xina

  Relacions UE i Xina : La concessió de status de economia de mercat a la Xina   La Xina va ingressar el any 2001 a la Organització Mundial del Comerç. L’ acord preveu que a finals d’ any la Xina pugui obtenir el status de economia de mercat . les implicacions son que la iniciació i aplicació de mesures antidumping es veurà fortament afectada. Es quedarà la politica de la UE sense defensa comercial possible ? .Alguns estudis preveue un increment del 20% de les importacions procedents de la Xina. Si sumem a això el projecte OBOR ( la […]