Blog

Tag: DIHS

Oportunitats de digitalització i finançament per a pimes i indústria: EDIHs i DIHs

En aquesta sessió organitzada per ACCIO, AMETIC i el MINCOTUR, s’han explicat els Instruments EDIHS (European Digital Innovation Hubs) i els DIHs (Digital Innovation Hubs EDIHs) per impulsar i recolzar la transformació digital de les pimes a Europa. A més, durant la sessió s’han presentat també les diferents iniciatives en l’àmbit estatal i la iniciativa DIHUB a Catalunya. Accedeix al webinar Accedeix a les presentacions:  Yves Paindaveine  Susana Larrea Mayte Carracedo Lucia Castro Javier Valero Eva Pando Dolores Ordoñez Daniel Sáez Carles Miranda