En aquesta sessió organitzada per ACCIO, AMETIC i el MINCOTUR, s’han explicat els Instruments EDIHS (European Digital Innovation Hubs) i els DIHs (Digital Innovation Hubs EDIHs) per impulsar i recolzar la transformació digital de les pimes a Europa.

A més, durant la sessió s’han presentat també les diferents iniciatives en l’àmbit estatal i la iniciativa DIHUB a Catalunya.

Accedeix a les presentacions: