Blog

Tag: certificats

La Cambra ofereix nous certificats relatius a les activitats mercantils, industrials i de serveis de les empreses

La Cambra de Comerç ha ampliat el seu catàleg de certificacions i a partir d’aquest 2015, d’acord amb la nova oferta de certificats del conjunt de les Cambres de l’estat, expedirà també els certificats de pertinença al cens, de reconeixement i notorietat de marca, de tamany empresarial i de lliure venda i consum. Les Cambres fa més de 125 anys que emeten certificats donat que, com a corporació de dret públic, exerceixen com a tercer de confiança i tenen atribuïda la competència d’expedir certificacions relacionaes amb les activitats mercantils, industrials i de serveis de les empreses. D’aquesta manera, des del […]