Aquest divendres 15 de setembre comença el termini per votar a les eleccions de renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Manresa. A continuació us expliquem com podeu votar:

Vot en remot

Podeu fer-ho des del divendres 15 de setembre a les 9 hores fins al dimarts 19 de setembre, també a les 9 hores. Les persones electores podran votar en format electrònic i remot, i en els grups i/o categories dels cens de cambra en el que estiguin inscrites i no hi hagi candidats ja declarats electes.

El vot es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica a la qual podreu accedir des de la imatge superior de la pàgina principal de la web de la Cambra. Des de la pantalla inicial del portal de votació podeu accedir a tota la informació necessària per a votar.

Per accedir al portal de votació caldrà que disposeu d’un certificat electrònic que us acrediti que sou la persona electora o el representant de la persona electora. També haureu de facilitar un número de telèfon mòbil on rebreu un missatge SMS de control.

Vot presencial

Es podrà votar de manera presencial el dimecres 20 de setembre, de 10 a 17 hores. Les persones electores que no hagin votat prèviament de forma remota ho podran fer a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. En aquest cas, caldrà que portin els documents originals que acreditin la seva identitat i, si s’escau, la representació de la persona jurídica en nom de la qual actuen.

Trobareu tota la informació sobre el procés electoral entrant al web de Cambra, en l’apartat “Eleccions 2023”.